Download hier de leveringsvoorwaarden van VSMC BV, deze zijn

gedeponeerd bij de K.v.K. te Breda onder nummer: 20116649.

Leveringsvoorwaarden VSMC BV